Invouwen
 

2 jaar fabrieksgarantie

Wij komen altijd met een passende oplossing indien een wijnklimaatkast defect is of niet naar behoren functioneert.

 

Goede prijs-/kwaliteitverhouding

Vanuit onze eigen fabriek waarborgen wij de kwaliteit en worden onze wijnklimaatkasten uitvoerig getest.

 

Levering op gewenste dag

Kies ervoor om de wijnklimaatkast te laten leveren wanneer het jou uitkomt. Op werkdagen voor 15:00 uur besteld? Indien gewenst wordt de wijnklimaatkast de volgende werkdag al geleverd!

Voordelen inklappen
 • ✔ 2 jaar fabrieksgarantie
 • ✔ Goede kwaliteit voor een passende prijs
 • ✔ Levering op gewenste dag
 • ✔ Professionele service

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:

Shopmedia B.V. 
Schuilenburglaan 5a
7604 BJ Almelo

KVK nummer 68196741
T: 074 760 10 14

Versie: 15-10-2019 (v1.3)

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Contactpersoon voor privacyzaken

Daniel Spijker

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Shopmedia B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Shopmedia B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website(s);
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Shopmedia B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor de hierboven genoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

-          NAW gegevens
-          E-mailadres
-          Telefoonnummer
-          Surfgedrag
-          IP-adres

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt voor technische, functionele en analytische doeleinden.

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Shopmedia B.V. of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

Gebruikte cookies

In de onderstaande tabel vind u een overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden.

Beschrijving cookie

Doeleinde cookie

1P_JAR

Deze cookie wordt gebruikt door Google om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.

CONSENT

Deze cookie wordt gebruikt door Google om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.

DV

Deze cookie wordt gebruikt door Google om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.

MUID, MUIDB

Deze cookie wordt gebruikt door Bing om informatie te verzamelen van het gebruik van een website door een bezoeker. De informatie van de bezoeker is anoniem en wordt gebruikt om de bezoeker sneller te helpen bij het vinden wat hij zoekt.

NID

Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.

_ga, _gat,

Cookies die beginnen met _ga  zijn afkomstig van Google Analytics en worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

_gid

Cookie die wordt  gebruikt door Google Analytics om bezoekers uit elkaar te houden.

_uetsid

Cookie die wordt gebruikt door Google Analytics om advertenties aantrekkelijker te maken voor de bezoeker.

FONTEND, FONTEND_cid

Deze cookie wordt gebruikt door Magento om de sessie te onthouden van bezoekers van de website.

Adminhtml

Deze cookie wordt gebruikt door Magento om de sessie te onthouden van bezoekers van de website.

IDE

IDE cookie wordt door DoubleClick gebruikt om advertenties te verbeteren en hierover te rapporteren. Gegevens die worden verwerkt zijn geanonimiseerd.

_cfduid

Cookie die wordt gebruikt door zopim.com om beveiligd webverkeer te identificeren.

_zlcmid

Cookie die wordt gebruikt door zopim.com om beveiligd webverkeer te identificeren.

Tabel 1 – cookies

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u niet volledig gebruikmaken van functionaliteiten van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

E-mailreclame

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (e-mail)nieuwsbrief te sturen.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

 

 

Webhosting & ontwikkeling

El Nino

De websites & applicaties van Shopmedia B.V. worden ontwikkeld door El Nino. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken verwerkt El Nino persoonsgegevens namens ons. El Nino verwerkt de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. El Nino heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. El Nino is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Byte

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Byte. Byte verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Byte heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Byte is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 
Verzending en logistiek

Montapacking / Logique / Oegema

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Montapacking, Logique en Oegema voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Montapacking, Logique en Oegema delen. Montapacking, Logique en Oegema gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Montapacking, Logique en Oegema onderaannemers inschakelt, stellen Montapacking, Logique en Oegema uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Boekhouding

Indien onderdelen m.b.t. boekhouding ervoor zorgen dat de verzamelde persoonsgegevens met derden gedeeld worden, mogelijk moet hier SAP me als verwerker Ageon indien dit extern staat.

Uw rechten

 • conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
 • conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
 • conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
  - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
  - een wettelijke verplichting na te komen;
  - om redenen van algemeen belang, of
  - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen
  is vereist;
 • conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  - u de juistheid van de gegevens ontkent;
  - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
 • conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • conform art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons. 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw, bij ons reeds bekende, e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van DS Internet Trading B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan u op de volgende webpagina uitvoeren:Klacht melden bij de AP